Visa đi Đức
kết hôn

 

  |  
 • Về phía người đi:

  1. 03 tờ đơn xin cấp Visa dài hạn (đơn này do Đại sứ quán cấp miễn phí). Đơn phải khai bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Đức.
  2. Hộ chiếu phổ thông Việt Nam có giá trị của người đi.
  3. Các giấy tờ hộ tịch phải nộp kèm:
   1. Giấy chứng nhận độc thân do ủy ban nhân dân xã/phường của người đi cấp
   2. Nếu đã li hôn, phải có bản án li hôn,
   3. Bằng chứng về việc dự định kết hôn bên Đức, ví dụ:
    • Giấy xác nhận của Phòng hộ tịch Đức hoặc
    • Giấy công bố của phòng hộ tịch về cuộc hôn nhân hoặc
    • Đơn xin miễn giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

  Các giấy tờ nêu trên phải được nộp bản gốc (hoặc bản sao có công chứng). Nếu đương sự đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn, thì không phải nộp các giấy mục a), b), c) nêu trên.

 • Về phía người mời:

  1. Một tờ đơn không theo mẫu mời đi kết hôn
  2. Bản sao chụp hộ chiếu đã được công chứng
  3. Giấy đăng ký thường trú

Tùy thuộc vào mỗi trường hợp và trên cơ sở ý kiến của Sở Ngoại kiều Đức, Đại sứ quán có thể yêu cầu thêm các giấy tờ khác.

Close


Bạn tìm đến nhóm thiện nguyện VTT qua
www.tuoitre.org, tuoitre.org, www.tuoitre.de hoặc tuoitre.de.
Mọi ý kiến đóng góp xin bạn hãy liên lạc với chúng tôi qua lienlac@tuoitre.org.